de tijdelijke film van de vensterbescherming

glazen vensterfilm, glazen venster die film behandelen, de film van de veiligheidsbril.